Skip to content

Privacyverklaring

De Heer Uitvaartzorg is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij willen je met deze verklaring informeren over het beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat binnen De Heer Uitvaartzorg met jouw gegevens gebeurt.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

De Heer Uitvaartzorg verkrijgt jouw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • doordat je een contactformulier op onze website invult;
 • doordat je belt of een email stuurt;
 • op jouw verzoek van andere instanties of zorgverleners;
 • als je een zakelijke relatie met ons hebt als opdrachtgever of leverancier;
 • door het raadplegen van openbare bronnen.

Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens

De Heer Uitvaartzorg mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat De Heer Uitvaartzorg je bij het invullen van het contact formulier een toestemmingsverklaring tekenen voor het verwerken van jouw gewone, gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Voor overige betrokkenen zoals leveranciers en opdrachtgevers geldt als grondslag de overeenkomst.

Kinderen jonger dan 16

Indien de persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar zijn, zal De Heer Uitvaartzorg de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. De Heer Uitvaartzorg controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Website en cookies

De Heer Uitvaartzorg gebruikt op haar website alleen functionele en statistische cookies (Google Analytics). Hiermee krijgt De Heer Uitvaartzorg een beter beeld van het zoek- en klikgedrag op onze website. Dit is voor ons een belangrijk instrument om onze dienstverlening te verbeteren. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld, waardoor we geen persoonsgegevens van je verwerken.

Met de functionele cookies zorgen we dat de website goed werkt. Er worden geen marketing cookies gebruikt.

Je dient je ervan bewust te zijn dat De Heer Uitvaartzorg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die je kunt benaderen als je ingelogd bent.

Het is mogelijk om artikelen op onze website te delen via sociale media, als je hier gebruik van maakt.  De Heer Uitvaartzorg krijgt geen toegang tot jouw sociale media account. Wij raden je aan het privacy beleid van de betreffende sociale media te controleren.

Wie ontvangt persoonsgegevens?

Persoonsgegevens waaraan jij als persoon herkend kunt worden, worden nooit gedeeld met anderen behalve als:

 • jij ons hierom verzoekt, wij vragen hier dan nogmaals toestemming voor aan jou;
 • De Heer Uitvaartzorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

De Heer Uitvaartzorg kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Verwerkers

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Je kunt hierbij denken aan websitehosting, mailboxen en boekhoudsoftware. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over doelen, bewaartermijnen en beveiliging.

Bewaartermijnen

De Heer Uitvaartzorg hanteert verschillende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt. Persoonsgegevens worden twee tot maximaal zeven jaar bewaard, na beëindiging van de dienst of overeenkomst.

Beveiligingsniveau

De Heer Uitvaartzorg beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat toch misbruik is gemaakt van data, kun je contact opnemen met De Heer Uitvaartzorg. De contactgegevens bevinden zich onderaan deze verklaring.

Jouw rechten als betrokkene

Volgens de geldende privacywetten heb je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens:

 • je mag ze inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en De Heer Uitvaartzorg vragen de persoonsgegevens te verwijderen;
 • je mag De Heer Uitvaartzorg vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die ze verwerken te beperken;
 • je mag De Heer Uitvaartzorg vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine leesbare vorm aan je te geven zodat je ze mee kan nemen;
 • De Heer Uitvaartzorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in haar diensten.

Voor overige betrokkenen of andere persoonsgegevens kun je een schriftelijk verzoek indienen via \" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> of per post naar De Heer Uitvaartzorg, Hanekerweg 13, 7381AM klarenbeek.
Je krijgt een bevestiging van ontvangst en binnen vier weken voldoen we aan je verzoek.

Je hebt ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over de bescherming van je persoonsgegevens door De Heer Uitvaartzorg bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: De Heer Uitvaartzorg, Hanekerweg 13, 7381AM klarenbeek, \" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">, KvK nummer: 72862653